Dbamy
o najlepszą jakość

Jakość i normy UE

Wszystkie produkty LUMENMAX zgodne są z normami Unii Europejskiej (CE-LVD, CE-EMC). Na życzenie odbiorców hurtowych przedstawiamy deklarację zgodności z ww. dyrektywami. Wybrane modele zgodne są również z dyrektywą RoHS ("Restriction on Hazardous Substances") mówiącą m. in. o ograniczeniach w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu (PBB) i polibromowego eteru fenylowego (PBDE) w produktach. W zakresie certyfikacji i szczegółowych badań technicznych współpracujemy ze znanym laboratorium Shenzhen BCT Technology Co.,Ltd.. Na potrzeby naszych stałych klientów oferujemy szczegółową certyfikację i akredytację we wskazanym laboratorium/zakładzie badawczym. GRUPA LUMENMAX zatrudnia wysoce wykwalifikowaną kadrę inżynierów i technologów stojącą na straży jakości marki.

Zawsze najlepsze rozwiązania

Dostosowujemy i konfigurujemy nasze produkty do potrzeb rynku europejskiego, tak aby wyegzekwować od nowoczesnych technologii zysk w postaci wysokiej jakości i bezkonkurencyjnej ceny. Śledzimy na bieżąco wyniki najnowszych badań technicznych, monitorujemy nowości branżowe oraz nieustannie poszukujemy jeszcze lepszych rozwiązań.

Stała kontrola jakości

Komponenty używane w naszych produktach podlegają stałej kontroli jakościowej w celu wyeliminowania podzespołów elektronicznych o zbyt dużej tolerancji. Na etapie projektowania produktu bierzemy pod uwagę wszelkie parametry techniczne aby relacja wydajność-żywotność pozostała w równowadze. W ostatniej fazie produkcji nasze źródła światła są poddawane dokładnym testom: 24-godzinnemu testowi w warunkach typowych oraz 4 godzinnemu testowi 'shocking wave'.